Elektródy – nevyhnutná súčasť zváracej techniky

Elektródy a prilby

Zariadenia k elektródam

Elektródy sú spolu so zváracou pištoľou alebo zváracím strojom neoddeliteľnou súčasťou zváracej techniky každého zvárača. Zváracia pištoľ alebo zvárací stroj produkuje elektrický prúd a tým taví a spája kovové materiály. Pri výbere elektródy je mimoriadne dôležitý výber podľa zváracej práce. Elektródy sú vyrobené z materiálov podobných zložením ako zváraný kov. Aby bol spoj pevný, pekný a stabilný je potrebné vybrať elektródu na daný typ spájaného materiálu.

Rozdelenie elektród podľa druhu zváraného materiálu

Elektr=ody a ich cena
Rozdelenie elektród

Zváracia technika sa podľa metódy samotného zvárania delí na tlakovú a tavnú. Tlaková vyžaduje pôsobenie vonkajšieho tlaku, tavná tlak nevyžaduje. K tlakovému zváraniu patrí napríklad difúzne, ultrazvukové, zváranie za studena, odporové, kováčske či trecie. K tavnému patrí elektrónové, laserové, plameňové, oblúkové, elektrotroskové či aluminotermické. Elektródy na zváranie sa delia na spotrebovateľné a nespotrebovateľné. Pri použití spotrebovateľných elektród, sa pri zváraní taví práve elektróda, ktorá následne stuhnutím spôsobí spojenie materiálu. K nespotrebovateľným elektródam patria TIG elektródy, ktoré sa pri zváraní neroztopia a vyžadujú si použitie zváracej tyče, ktorá sa taví. Zváracích elektród je niekoľko druhov. Rozdeľujú sa podľa materiálu, ktorý je s nimi možné zvárať na: rezanie a drážkovanie, na hliníkové zliatiny. liatinu. niklové zliatiny, zliatiny medi, na tvrdonávary, na legované ocele a podobne.  Aby si elektródy zachovali svoje vlastnosti, je potrebné ich skladovať podľa pokynov výrobcu uvedených na obale. Musia byť uložené v suchom a dobre vetranom mieste v neporušenom, pôvodnom obale. V prípade, že už boli otvorené, je dobré ich uložiť do termosiek na elektródy. Práve tu je dosiahnuté suché prostredie. V prípade, že nie sú dodržané adekvátne podmienky okolia, je potrebné elektródy vysušiť. Inak nebude zabezpečené bezproblémové zváranie. V prípade ich vystavenia vlhkému vzduchu by sa mali sušiť postupným zahrievaním približne dve hodiny pri teplote zhruba 260 °C. Ak hľadáte kvalitné materiály na zvárane na trhu, skúste rokmi overené produkty prehľadne zobrazené na nasledujúcej stránke:  https://www.interweld.sk/. V ponuke nájdete rôzne produkty na zváranie ako elektródy, tyčky, drôty, oteruvzdorné platne, či prídavné materiály na striekanie elektrickým prúdom. S týmto výberom budete skutočne spokojní, nakoľko za spokojnosť vraví celá paleta rokmi overených zákazníkov. Okrem vyššie uvedených produktov ponúkajú aj rôzne zváracie služby.

Related Post