Znalecký posudok Bratislava ako nástroj na posúdenie hodnoty majetku

Cenovo dostupný znalecky posudok Bratislava

Firma na vypracovanie znaleckého posudku v Bratislave

S pojmom znalecký posudok sa skôr či neskôr stretne každý. Je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, teda domu, bytu, podnikateľského objektu, pozemku, auta a podobne. Je dôležitým dokumentom, potrebným pre právne úkony, ktorý súvisí s kúpou či predajom majetku a určuje hodnotu, ktorá má informatívny charakter pre majiteľa. Znalecký posudok vypracováva znalec zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Pravdou je, že v niektorých prípadoch to nemusí byť tak. Niektoré banky zamestnávajú vlastných znalcov, ktorí vedia ohodnotiť majetok, na ktorý potom bude poskytnutý úver. Znalecky posudok Bratislava ako podklad pre rôzne úkony môže vypracovať aj realitná kancelária, či iné osoby. Aj takýto posudok môže byť podkladom pre právne úkony, len je potrebné sa o tom vopred ubezpečiť s tým, kto ho vyžaduje.

Obsah znaleckého posudku a možnosti jeho vypracovania

Znalecky posudok Bratislava - kedy ho budete potrebovať?
Nechajte si vypracovať odborný znalecký posudok v Bratislave ku vašej stavbe

Znalecký posudok musí obsahovať určité nemenné náležitosti a to titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť, prílohy a znaleckú doložku. Pre relevantné vypracovanie posudku si znalec príde na miesto urobiť obhliadku objektu, spraví si fotodokumentáciu. Okrem toho bude potrebovať potrebnú dokumentáciu, ktorá sa líši podľa druhu nehnuteľného majetku. Napríklad k bytu bude potrebné predložiť aktuálnu kópiu listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, titul nadobudnutia, teda kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a podobne, doklad o veku stavby – potvrdenie správcu objektu alebo kolaudačné rozhodnutie. Pri pozemku bude potrebné predložiť kópiu listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, územno – plánovaciu informáciu alebo je vyšší dokument – územné rozhodnutie, či stavebné povolenie. Za vypracovanie znaleckého posudku patrí znalcovi odmena, čiže znalečné. Tá zahŕňa výdavky spojené s obhliadkou a čas za vypracovanie posudku. Hodnota v posudku nesmie byť nadhodnotená ani podhodnotená. Je vypočítaná podľa určených vzorcov. Základný rozdiel v hodnotách nehnuteľnosti je podľa druhu nehnuteľnosti a podľa jej umiestnenia. Tiež závisí od toho, či ide o voľné priestranstvo alebo zastavané územie a podobne. Rozdiel je aj v polohe v rámci Slovenska. Hodnoty klesajú v tejto hierarchii: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce, malé obce. Takže z toho vyplýva, že garsónka v Bratislave môže mať väčšiu hodnotu ako vila na druhej strane Slovenska. Viac informácií o možnosti vypracovania znaleckého posudku sa dozviete na nasledujúcej stránke: https://www.dobra-stavba.sk/.

Related Post