Jak by měl vypadat podnikatelský plán restaurace?

Podnikatelský plán restaurace v teorii a v praxi

Náležitosti podnikatelského plánu pro restauraci

Pokud financujete založení restaurace prostřednictvím finanční instituce, kterou je banka, určitě budete potřebovat vypracovat podnikatelský plán restaurace, na základě kterého vám banka schválí nebo neschválí požadované finanční prostředky, případně vám nabídne částku, kterou vám uvolní na založení podniku. Pokud nevíte o čem mluvíme a co podnikatelský plán restaurace vlastně je, stručně a jednoduše ho můžeme definovat jako dokument, který odráží plán vašeho podnikání, vypracovává se na základě skutečného a předpokládaného stavu, minimálně na tři roky dopředu.

Co obsahuje podnikatelský plán?

Podnikatelský plán restaurace pro investory
Důležitost podnikatelského plánu pro restauraci

Podnikatelský plán restaurace se skládá ze dvou částí, první část je část popisná, ve které budete popisovat váš podnik, vaše cíle, vaše představy a podobně. Ve druhé části podnikatelského plánu, tedy v analytické části plánu budete analyzovat váš podnik ze strany financí a dopadů trhu na váš podnik. Druhá část, tedy ta analytická je velmi důležitá a zejména pro banku představuje gro při rozhodování, zda vám schválí finanční prostředky, nebo neschválí finanční prostředky a zároveň s jakými podmínkami. Část popisná se skládá zpravidla z popisu vize vašeho podnikání, ze stanovení cílů podnikání, z popisu místa podnikání, z popisu potenciálních dodavatelů, odběratelů. V této části se věnujete i zaměstnancům, produktům, službám a podobně, vše v popisné rovině. Analytická část se skládá z cenotvorby, předpokládaných příjmů, výdajů, výnosů, nákladů, rozvahy a výsledku hospodaření.

Nikdy jsem nezpracovával podnikatelský plán, jak na to?

Jak jsme již zmínili, podnikatelský plán restaurace je velmi důležitý k tomu, aby si banka ověřila, zda budete schopen do budoucna úvěr splácet. Pokud jste nikdy nebyly zpracovány podnikatelský plán restaurace a neumíte si ani představit, že byste nějaký měly vypracovat, nezoufejte, existují možnosti jak jej získat i bez toho, abyste na něm namakali. Existují společnosti, které se věnují mimo jiné i tvorbě podnikatelského plánu. Výhodou zpracování podnikatelského plánu externí, kvalitní společností, je to že podnikatelský plán restaurace budete mít zpracovaný kvalitně, bez chyb, což je velkou výhodou v postavení před bankou.  Pokud máte zájem o kvalitní společnost, která za vás vypracuje kvalitní podnikatelský plán restaurace, určitě vám doporučujeme obrátit se na internetové stránky společnosti https://www.ikelp.cz.

Related Post